Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

Ιστορικά

Η Ιερά οδός…

…στο λόφο της Ηχούς

Ιερό της Αφροδίτης στην Αφαία

Η Ιερά οδός διακλαδιζόταν στον χώρο του Ιερού της Αφροδίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: