Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

22/11

Στο έγγραφο με Αρ.Πρωτ. 3874Β 7/11/2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ ο Υφυπουργός Σταύρος Ελ. Καλογιάννης βεβαιώνει ότι, εκτός των άλλων, στη Λίμνη Κουμουνδούρου επιτρέπεται η ανέγερση περιβαλλοντικών περιπτέρων ενημέρωσης για την περιοχή....βούρκος, το όλο σύστημα, δεν συμφωνείτε?

Δεν υπάρχουν σχόλια: