Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Απαντήσεις…γραφειοκρατικής ρητορείας ή πολιτικής ασυδοσίας?

Συνοψίζοντας τις απαντήσεις, που έχουν δοθεί τους τελευταίους μήνες σε ερωτήσεις βουλευτών για τη λίμνη, καταλήγουμε στα παρακάτω εξωφρενικά :

Το Υπουργείο Άμυνας δεν γνωρίζει τίποτα για την μεταφορά των δεξαμενών στο Στρατόπεδο Ξηρογιάννη.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ερευνά το ενδεχόμενο η μετεγκατάσταση των δεξαμενών να γίνει στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ δηλώνει ότι η Λίμνη Κουμουνδούρου καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου, έχει χαρακτηριστεί ιστορικός τόπος και έχει καθοριστεί ζώνη προστασίας 50 μέτρων γύρω από αυτήν.

Στο πλαίσιο των Ολυμπιακών αναπλάσεων ΕΓΙΝΑΝ διαμορφώσεις πεζοδρομίων, φυτεύσεις, απομάκρυνση παράνομων πινακίδων κ.λ.π.

Με την αναδάσωση της καμένης έκτασης στην περιοχή της Λίμνης Κουμουνδούρου αναμένεται να αποκατασταθεί ΚΑΙ η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δηλώνει για τα διυλιστήρια Ασπροπύργου ΕΛΠΕ, ότι το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν στρατηγική επιλογή της εταιρείας, η οποία εφαρμόζει πρόγραμμα παρακολούθησης του υπεδάφους.
Ειδικότερα, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και εφαρμόζει ένα εκτενές και σε όλη την έκταση του διυλιστηρίου πρόγραμμα συνεχούς ελέγχου και παρακολούθησης του υπεδάφους και των υπόγειων υδάτων με δίκτυο γεωτρήσεων παρατήρησης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αποσκοπώντας στον έγκαιρο έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης από ενδεχόμενη διαρροή πετρελαιοειδών.

Σημειώνεται ότι ‘’οριογραμμή’’ των εγκαταστάσεων με την λίμνη, όπου σύμφωνα με μελέτες είναι και η μόνη περιοχή του διυλιστηρίου που γειτνιάζει με την ευρεία έννοια με την λίμνη, υπάρχει πυκνό σύστημα γεωτρήσεων ελέγχου, με το οποίο σχηματίζεται ένα υδραυλικό φράγμα που λειτουργεί προληπτικά για την αποφυγή οποιασδήποτε ενδεχόμενης επίπτωσης στη λίμνη από τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Από όλα τα παραπάνω μέτρα που έχουν ληφθεί από πλευράς της εταιρείας καταδεικνύεται ότι έχουν αποκλειστεί οι πιθανότητες συμμετοχής του διυλιστηρίου σε οποιαδήποτε μορφής ρύπανση της λίμνης’’.


ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ.

Οι απαντήσεις:
κλικ
κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια: