Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

14/3

Σταχτοτσικνιάς στη δεξιά γωνία του φράγματος,

με δύο λευκοτσικνιάδες

και μια φαλαρίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: