Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Ιερό Αφροδίτης,
Πίσω από την ελιά διακρίνεται το ανάλημμα της ορεινής οδού προς Ρειτούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: