Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Ερώτηση στη βουλή

Επισημαίνεται ότι η λίμνη των Ρειτών (Λίμνη Κουμουνδούρου) είναι από το 1974 κηρυγμένος ιστορικός τόπος και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει εκπονήσει Μελέτη Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης, η οποία όμως ουδέποτε υλοποιήθηκε, με ευθύνη της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής....κλικ

Δεν υπάρχουν σχόλια: