Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Στη βορειοανατολική πλευρά

αρσενικό Κιρκίρι

θηλυκό Κιρκίρι

Νερόκοτες

Δεν υπάρχουν σχόλια: