Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

30/9/10

Χουλιαρόπαπια

Βαλτόπαπια

Νανοβουτηχτάρια

Χουλιαρόπαπια

Δεν υπάρχουν σχόλια: