Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Οικόσιτες πάπιες

Και οικόσιτες πάπιες έχουμε!
Η βιοποικιλότητα της λίμνης συνεχώς αυξάνεται. Είτε με σπάνια μεταναστευτικά πουλιά, είτε με επίμονους ''δραπέτες''...
Σε τούτο τον υγρότοπο όλοι οι καλοί χωράνε!!!

Μία εκ των δύο, νέων επισκεπτριών

Εδώ μαζί με μια Πρασινοκέφαλη και μια Χουλιαρόπαπια,
παρακολουθεί ένας Σταχτοτσικνιάς

Η Πρασινοκέφαλη στο κέντρο

Τέσσερις Σταχτοτσικνιάδες

Δεν υπάρχουν σχόλια: